Bild1 Bild2 Bild3 Bild4
Östhammar

Välkommen till kommunala vuxenutbildningen
Östhammars kommun


Aktuellt


Höstens utbildningar på plats i Gimo
start den 17 augusti


Grundläggande kurser

 • Engelska
 • Matematik
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk

Gymnasiala kurser

 • Engelska 5-6
 • Historia 1a1, 1a2, 1b
 • Matematik 1-3
 • Orienteringskurser

 • Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b
 • Svenska 1-3
 • Svenska som andraspråk 1-3

Yrkesvux

 • Kock - 1500 poäng, tre terminer.
 • Eltekniker - 1500 poäng, tre terminer.

Ansök senast 25 maj - därefter sen anmälan i mån av plats.


Information med anledning av coronaviruset

Vuxenutbildningen och Yrkeshögskoleutbildningen (YH) följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation och från onsdag 18 mars kommer undervisningen därför att bedrivas på distans. Som elev får du vidare information om vad detta innebär för dig från din undervisande lärare.
Söker du kontakt med vuxenutbildningen, så gör det via mail eller telefon.


I Östhammars kommuns förskolor, skolor och vuxenutbildning följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan.
Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska personer stannar hemma.

Det är dock viktigt att barn, elever och medarbetare är uppmärksamma på symptom som hosta, luftvägsbesvär eller feber. Vid uppvisande av sådana symptom ska barn, elever och medarbetare hålla sig hemma.
På Vårdguidens hemsida www.1177.se kan man läsa om vad man ska göra och när man ska kontakta sjukvården.

Östhammars kommun följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer. Du kan följa kommunens bevakning fortlöpande på www.osthammar.se/coronaviruset där all den senaste informationen publiceras.

Vänliga hälsningar
Barn- och utbildningsförvaltningen, Östhammars kommun

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida om coronaviruset och skolanVill du bli yrkesförare?

 • Lastbilsförarutbildning
 • Bussförarutbildning
Planerade kursstarter 2020

 • 3 augusti
 • 12 oktober

Utbildningarna är CSN-berättigade.
Sista ansökningsdag är 8 veckor innan kursstart. Kontrollera aktuella ansökningstider på respektive söksida.

Läs mer här


Se informationsfilmen om Samhällsorientering

Filmen finns på sex språk och länkarna hittar du här.
För mer information. Se under Utbildningar/Samhällsorientering.Rätt till komvux

Från och med 1 januari 2017 är det en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola.

Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att uppnå:


Det är möjligt att läsa in en eller flera behörigheter och/eller särskilda kunskaper, dock endast en i taget. Grundläggande behörighet krävs innan det är möjligt att läsa in särskild behörighet alternativt särskilda kunskaper.

Det är hemkommunen som ansvarar för att erbjuda utbildning eller betala för den i annan kommun eller landsting. Om det finns flera alternativa utbildningar för grundläggande behörighet bestämmer hemkommunen vilken utbildning som ska erbjudas.Våra Samhällsinformatörer

Våra samhällsinformatörer är nu på plats och hjälper dig med frågor om studiemedel, arbetsförmedling, försäkringskassa, bostadsförmedling, social service med mera.
Du träffar dem i Bruksgymnasiets caféteria.

Vad är vuxenutbildning?

Vuxenutbildningen består av två skolformer
 • kommunal vuxenutbildning
 • särskild utbildning för vuxna
Skolformerna följer samma läroplan men har olika kursplaner och ämnesplaner. Studierna ska utgå från en individuell studieplan som ska finnas för varje elev.
Utgångspunkten för utbildningen är individens behov och förutsättningar.

Kommunal vuxenutbildning omfattar:

Särskild utbildning för vuxna omfattar:

Läs mer på Skolverkets hemsidaOm oss

VUX15

Vuxenutbildningen i Östhammars kommun har sina lokaler i Bruksgymnasiet, Gimo. Vuxenutbildningen har egna lärare i allmänna ämnen som svenska, svenska som andraspråk, engelska, historia och matematik.

I samarbete med Bruksgymnasiet kan även andra kurser erbjudas på plats. Kurser inom samhällsvetenskap och naturvetenskap men även yrkeskurser inom vård och omsorg. Gymnasiekurser och grundläggande kurser kan även erbjudas på distans

SFI - svenska för invandrare ges helt i egen regi i Gimo och kan kombineras med andra kurser

Samhällsorientering erbjuds alla kommuninnevånare som kommer från andra länder, även om man bott i Sverige några år. Kursen är på 60 timmar och genomförs i samarbete med Uppsala kommun
Vår verksamhet

VUX14

SFI - svenska för invandrare


Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning
som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket


I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Utbildningen ges på Vuxenutbildningen Bruksgymnasiet.

Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare (sfi) har den som saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge

Rättigheten gäller för den som är bosatt i landet, från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år. Det finns ingen övre åldersgräns

Kontakta studie – och yrkesvägledare Ann Dannberg, ann.dannberg@osthammar.se , för mer information och inskrivningDen grundläggande utbildningen i svenska för invandrare består av tre studievägar indelade i fyra kurser A, B, C och D

Läs mer på Skolverkets hemsida

Grundläggande kurser


Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier.
Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå bedrivs i form av kurser och för varje kurs finns det en kursplan.

Målgrupp
Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå vänder sig till vuxna som saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan.
Utbildningen syftar till att ge kunskaper som vuxna behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att främja personlig utveckling och möjliggöra fortsatta studier.
Rätt till grundläggande vuxenutbildning har den som är vuxen (rätten börjar gälla från och med 1 juli det år man fyller 20 år), är bosatt i Sverige och


Grundläggande kurser på plats i Gimo i höst

Ansök senast 25 maj

Det finns även möjlighet till distansundervisning hos NTI

Läs mer om grundläggande kurser på Skolverkets hemsida

Gymnasiekurser


Syftet med kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar utbildningen i gymnasieskolan.
Den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå bedrivs i form av kurser och även i form av ett gymnasiearbete.
Det är samma ämnesplaner och kunskapskrav inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som inom gymnasieskolan, med undantag för specialidrott.
Det kan också finnas andra kurser som utformas efter individuella behov.
Gymnasieexamen kan utfärdas i form av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen för den som uppnått 2 400 gymnasiepoäng.

Målgrupp
Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå vänder sig till vuxna som vill komplettera sin gymnasieutbildning, få sina kunskaper och sin kompetens validerad eller kanske byta yrkesbana. Det är en avgiftsfri och frivillig utbildningsform. Man kan söka från och med den 1 juli det år man fyller 20. I vissa fall kan man vara yngre än 20 år.
För att vara behörig att delta på en kurs ska deltagaren sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska deltagaren ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

På plats i Gimo med klassrumsundervisning kan du läsa svenska, svenska som andra språk, matematik, engelska och historia
Är det för få som ansöker kan kursen ställas in.


Gymnasiala kurser på plats i Gimo i höst
 • Engelska 5-6
 • Historia 1a1, 1a2, 1b
 • Matematik 1-3
 • Orienteringskurser
 • Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b
 • Svenska 1-3
 • Svenska som andraspråk 1-3

Ansök senast 25 maj

Läs mer om gymnasiekurser på Skolverkets hemsida

VUX08

Yrkesutbildningar


Restaurang och livsmedel

Läs mer här


Teknik

Läs mer här


Vill du bli yrkesförare?

Planerade kursstarter 2020
Utbildningarna är CSN-berättigade.

Läs mer här


Yrkeskurser på distans


Det finns även möjlighet att läsa yrkesutbildningar på distans. Information hittar du på länkarna nedan

Särskild utbildning för vuxna - Lärvux


Lärvux är en egen skolform som vänder sig till dig som fyllt 20 år, har rätt till daglig verksamhet och vill komplettera din utbildning

Utbildningen bedrivs i form av fristående kurser och syftar till att ge kunskaper motsvarande de som ges i den obligatoriska särskolan och på gymnasiesärskolans nationella program

Du kan välja att studera en enstaka kurs, eller olika kombinationer av kurser

Du kan som studerande behöva längre eller kortare tid för att nå ett utbildningsmål men har alltid rätt att fullfölja kursen
Förutsättningen är dock att du bedöms ha förmåga att nå ett bestämt mål

Ansökan till Lärvux görs på denna ansökningsblankett

Blanketten kan även beställas hos Margita Magnsbacka-Lindholm på tfn 0173-866 16
Ansökningsblanketten skickar du sedan till Vuxenutbildningen, Box 42, 747 02 Gimo
Kontakta studie– och yrkesvägledare Ann Dannberg, ann.dannberg@osthammar.se, för mer information

Samhällsorientering - Om Sverige


Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat
Kursen ger dig viktig information - för en bra start i Sverige
Kursen ges på plats i Gimo eller i Uppsala och är på 60 timmar

Kursinnehåll


Se informationsfilmen om Samhällsorientering


Filmen finns på sex språk.

Vem kan gå kursen?

Samhällsorienteringen (SO) är för dig som är mellan 18 och 64 år, ny i Sverige och har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare (och folkbokfördes i en kommun för första gången efter
1 maj 2013)


Samhällsorientering (SO) erbjuds inte till dig som är:

Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du får lyssna, fråga och diskutera.
Kursen är gratis!

Samhällsorientering

Yrkeshögskolan

Yh-utbildning Processtekniker

Utbildningen startade den 30 september 2019 och avslutas i mars 2021.
OBS!
Ingen ny utbildningsomgång är planerad för tillfället.

Mer om YH-utbildningen processtekniker kan du läsa här

Att läsa på distans

Inför studierna

Kurser på distans kan du påbörja när som helst under året och ansökan skickar du till oss
För att du ska lyckas med dina distansstudier bör du vara van att använda dator, internet och ordbehandlingsprogram
Planera dina studier i god tid innan kursen startar så du hinner införskaffa böcker och annan materiel. Distansutbildaren informerar om detta
Upprätta även en studieplan där du anger mål och syfte med dina studier. Studieplanen skriver du på ansökningsblanketten
Vill du ha hjälp med ansökan och studieplan tar du kontakt med SYV Ann Dannberg
Var realistisk när du planerar dina studier, tänk på att heltidsstudier kan kräva 25-30 timmars arbete eller mer per veckaUnder studierna

När du påbörjat kursen så kommunicerar du via sms, mail och web med distansutbildaren
Du visar din aktivitet på kursen genom att regelbundet logga in i ditt studierum och utföra dina uppgifter enligt planering
Du kan även ha direktkontakt med din lärare via Skype, mail, sms eller telefon

Om dina studier periodvis är för betungande så kan du antingen ändra studietakt eller göra ett studieuppehåll
Kontakta i så fall oss direktEfter studierna

När du är klar med din kurs så skickar distansutbildaren ditt betyg till oss och vi för in det och det skickas vidare till betygsdatabasen på antagning.seDistansutbildare

Mer information om att läsa på distans hittar du här

Prövning

Du som är bosatt i Sverige och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning har möjlighet att pröva i alla vuxenutbildningens kurser som det sätts betyg på, inklusive kurser i svenska för invandrare (sfi) och gymnasiearbete
Detta gäller även om du redan har ett godkänt betyg på kursen eller gymnasiearbetet
Prövning kan du göra i vilken kommun du vill
Prövning innebär att du själv läser in kursen och tenterar
Om du tidigare läst kursen vid kommunal vuxenutbildning och fått betyget F så är prövningen kostnadsfri

Anmälan
Kontakta oss via vuxenutbildningen@osthammar.se eller 0173-866 16.
Ange kurs och önskat prövningsdatum.
Invänta besked från oss innan du betalar prövningsavgiften.

Prövning kostar 500 kr per kurs
Östhammars kommuns Bankgiro 233-1361
Meddelande till mottagaren : Prövning 690100

När du anmält dig till prövning och betalat prövningsavgiften blir du kontaktad av den lärare som ansvarar för prövningen
Du får instruktioner om vad du ska läsa in på egen hand inför prövningstillfället

Prövningsdagar ht 2019: 25 oktober och 6 december

Anmälan och betalning måste göras senast en månad före prövningstillfället

Studera i annan kommun

Om du vill studera i en annan kommun än den du är folkbokförd i, måste din ansökan först beredas av din hemkommun

Gör så här

Pil

SYV - Studie- och yrkesvägledning


Personlig vägledning

 • Information
 • Upprättande av individuell studieplan
 • Studieekonomiska frågor

Hos mig kan du kan boka tid för enskilt vägledningssamtal där du har möjlighet att diskutera yrkesval, studieplanering och framtidsfrågor. Du kan också få information om olika utbildningsvägar, behörigheter och betyg eller hur du på egen hand kan söka information.

Till höger finns några allmänna länkar till utbildning och arbetsliv som du har nytta av i ditt studie- och yrkesval. Det kan vara allmän information men det kan även vara mer specialiserade sidor som t ex intressetest
Urvalet av länkar utgår inte från några särskilda kriterier
Vi ansvarar inte för innehåll eller ev resultat från tester eller övningar.

Länkar


KVV-laboratoriet

angpannan

I Gimo i Östhammars kommun har industrin tillsammans med kommunen byggt upp en laborativ miljö för utbildning med verkliga processer. Laboratoriet fokuserar på kraft, värme och ventilation samt styr- och reglerteknik med komplett utrustning.

Här ges möjlighet för företag och utbildningsanordnare att hyra laboratoriet för både gymnasie- och högskoleutbildning samt intern företagsutbildning.

Läs mer om laboratoriet här

Kontakta oss

Adress

Gymnasievägen 1, Gimo

Vuxenutbildningen, 747 02 Gimo, Sverige

vuxenutbildningen@osthammar.se

0173-866 16


Rektor

Magnus Kjellsson

magnus.kjellsson@osthammar.se

0173-867 80

+46-70 860 19 92

SYV - Studie- och yrkesvägledare

Ann Dannberg

ann.dannberg@osthammar.se

0173-866 53

+46-70 615 48 01


Verksamhetschef

Zara Järvström

zara.jarvstrom@osthammar.se

0173-866 06

+46-70 608 45 68

Dokument

Ansökan Komvux

Ansökan Lärvux

Infohäfte ht -19

Litteraturlista

Plan mot kränkande behandling

Resurser

It's learning

Dexter

Schema

Skola24

Distansutbildare

NTI

KUI

Följ oss på facebook


Till sidans början