Bild1 Bild2 Bild3 Bild3

Östhammar

Välkomna till KVV-laboratoriet i Östhammars kommun

Energilaboratoriet i Gimo, RoslagenOm laboratoriet

KVV11

KVV-laboratoriet i Gimo, Östhammars kommun


I Gimo har industri och kommun i samarbete byggt upp en laborativ miljö för processteknisk utbildning.
Laboratoriet erbjuder utrustning för övningar inom kraft- och värmeteknik, mät- och reglerteknik samt styr- och reglerteknik.
Vi erbjuder ett antal olika färdiga utbildningar men skräddarsyr också gärna utbildningar som passar just er.

Välkomna till KVV-laboratoriet


Utrustning - laborationer

KVV11


Tryckmätning med DP transmitter


UV601
 • Injustering av mätområde
 • Konfigurering av mätgivare

Flödesmätning med strypskiva


UV602c
 • Signalkarakteristik från flödesmätning med strypskiva
 • Linjärisering av mätområde
 • Injustering av mätområde
 • Signalomvandling
 • Konfigurering med Hartkommunikator
 • Programmering via Hartkommunikator

Nivåmätning med DP transmitter


UV603b
 • Injustering av mätområde
 • Skalning av signal
 • Konfigurering av mätgivare

I/P-omvandling


UV604
 • Injustering av I/P-omvandlare

Temperaturmätning luftflöde


UV606a
 • Olika mätgivare PT och termoelement
 • Skillnader i mätgivarens utförande
 • Signalomvandling
 • Konfigurering av mätvärdesomvandlare
 • 2, 3 & 4 trådskoppling

Temperaturmätning


UV606b
 • Inkoppling mätgivare
 • PT-element och Termoelement
 • Olika givares tidskonstant

Nivå- och flödesreglering


UV151f
 • Konstantreglering nivå enkapacitiv
 • Konstantreglering nivå tvåkapacitiv
 • Dötider (givare, process & ställdon)
 • Laststörning, energistörning
 • Signalbrus
 • Filterdämpning
 • Optimeringsmetoder
 • Flödesreglering
 • Inställning via Hmi eller grafiskt gränssnitt

Reglerövning med interagerande processer


UV300f
 • Reglering med flera interagerande processer
 • Konstantreglering (nivå och tryck)
 • Optimering vid lastförändring och ändring av tillförd energi (gasoltryck)
 • Träning på olika optimeringsmetoder
 • Träning på hur olika reglerkretsar påverkar varandra
 • Reglering med framkoppling
 • Reglering med kaskadkoppling
 • Mätning av verkningsgrader
 • Energimätning
 • Konstantreglering med ångturbin
 • Reglering framkoppling med ångturbin


Utbildning

Våra utbildningar


Vi erbjuder kurser inom Process-, mät- och reglerteknik för automation och drift. Även kurser inom konstruktion som rör val och installation av givare, mät- och styrdon, samt strategier för process- och reglerteknik.


Hör av er till oss för detaljerad information och offerter.

Karta - här finns vi.

KVV_Gimo2

Kontakt

KVV11
Kontakta oss

Adress

Besöksadress: Gymnasievägen 1, Gimo

Postadress: KVV-laboratoriet, Vuxenutbildningen, 747 02 Gimo, Sverige

+46-173 86664, +46-70 623 83 70

KVV-labb@osthammar.se