Elever på YH-utbildningen Elever på YH-utbildningen Elever på YH-utbildningen Elever på YH-utbildningen

Välkommen till YH-utbildningen Östhammars kommunlogga YH-myndighetens logga
Processtekniker

Aktuellt


YH-utbildning Processtekniker hösten 2019
Startade den 30 september 2019
Ingen ny start är i dagsläget planerad

All information nedan gäller den nu pågående utbildningsomgången.
Om det startar en ny omgång senare så kan upplägg och innehåll förändras.


Ångpannan i KVV-labbet

YH - Processtekniker


Yrkeshögskoleutbildningen Processtekniker i Gimo är 70 veckor lång.
Nuvarande omgång startade den 30 september 2019 och
avslutas i mars 2021

Efter avslutad utbildning har du goda möjligheter att få ett arbete inom process- eller produktionsindustrin. Efterfrågan på kompetent personal är redan idag stor och efterfrågan förväntas öka under kommande år.

Traditionellt utgörs processindustrin av företag inom energi-sektorn och inom pappers- och pappersmassa-industrin, men utvecklingen inom tillverkningsindustrin går också mot processtyrd produktion. Därför har du ett brett arbetsfält efter avslutad utbildning.


Kurs Poäng
El- och styrteknik 20p
Examensarbete 15p
Företag och ledarskap 20p
Industriella styrsystem 35p
Konstruktionsteknik 15p
Kraft- och värmeteknik 35p
LIA, Lärande i arbete, 1 15p
LIA 2 35p
LIA 3 30p
Processystem 1 20p
Processystem 2 25p
Projektstyrning och arbetsledning 15p
Tillämpad fysik 25p
Tillämpad kemi 20p
Tillämpad matematik 25p
Summa 350p


1 Yh-poäng motsvarar en dags studier. Varje studievecka ger 5 Yh-poäng.

YH19 - Utbildningsplan (PDF öppnas i nytt fönster)

YH19 - Information/Litteraturlista (PDF öppnas i nytt fönster)


Behörighetskrav


För att vara behörig att söka utbildningen behöver du examen eller slutbetyg från gymnasieskolan samt särskild behörighet.


Har du slutbetyg från el- och energiprogrammet, industritekniska programmet, naturvetenskaps-programmet eller teknikprogrammet så har du särskild behörighet.

Har du examen eller slutbetyg från annat gymnasieprogram så kan du läsa kurser hos oss för att få särskild behörighet. Kontakta oss, vi hjälper dig.

Kurser som ger särskild behörighet:

El- och energiprogrammet
 • Praktisk ellära (100p) och Ellära 1 (100p)

 • Industritekniska programmet
 • Industritekniska processer 1 (100p) och Människan i industrin 1 (100p)

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Fysik 1a (150p)

 • Teknikprogrammet
 • Teknik 1 (150p)

 • Har du godkända betyg i äldre kurser som motsvarar dessa är du också behörig.

  Om du inte har betyg i någon eller några av dessa kurser så kan du fortfarande bli antagen om du har tillgodogjort dig dessa kunskaper på annat sätt.

  Kontakta oss för mer information.  Företag


  Arbetslivet har en central roll i utbildningen. Det är arbetslivets behov av kompetens som styr varje Yh-utbildning.
  Arbetslivet deltar även aktivt i utformandet av varje utbildning.
  I ledningsgruppen för utbildningen är arbetslivets representanter i majoritet och har ordförandeskapet.

  Ansökan  Ansökan stängd tills vidare.  YH-myndighetens logga

  Vad är yrkeshögskolan?

  Myndigheten för yrkeshögskolan är den myndighet som beviljar yrkeshögskole-utbildningar och även har ett tillsynsansvar för dessa.
  Så här beskriver myndigheten sitt uppdrag och sin verksamhet.

  "Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att kompetensförsörja samhället genom att göra det möjligt för arbetsliv och individer att utveckla sin kompetens och synliggöra sina kvalifikationer."

  "Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens. Vår vision är att arbetsliv och individer har den kompetens de behöver för att kunna växa och utvecklas."

  Läs mer på Myndigheten för yrkeshögskolan (öppnas i nytt fönster)  Om oss


  Utbildningsanordnare är Vuxenutbildningen i Östhammars kommun och
  Gimo utbildning AB

  Vuxenutbildningen i Östhammars kommun och Gimo utbildning AB har under lång tid samarbetat kring yrkesutbildningar. Tidigare kring KY-utbildningar och på senare år som utbildningsanordnare av YH-utbildningar med teknisk inriktning gentemot processindustrin och produktionsindustrin.
  Vi har ett väl utvecklat samarbete med näringslivet i regionen, företag där våra studerande även gör sin LIA (lärande i arbete) under utbildningen.  Tillgänglighet för www.vuxosthammar.se/yh


  Vuxenutbildningen i Östhammars kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.vuxosthammar.se/yh uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


  Hur tillgänglig är webbplatsen?

  Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.
  Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.


  Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

  Om du behöver innehåll från www.vuxosthammar.se/yh som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på vuxenutbildningen@osthammar.se


  Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet.

  Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så meddela oss så att vi får veta att problemet finns.
  Kontakta oss på vuxenutbildningen@osthammar.se
  Ytterligare kontaktinformation finner du på www.vuxosthammar.se


  Tillsyn

  Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
  Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
  Myndigheten för digital förvaltning (öppnas i nytt fönster)


  Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

  Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.


  Innehåll som inte är tillgängligt

  På vissa webbsidor finns tabeller där innehållet har formaterats med HTML. [WCAG 1.3.1 (A)]
  På vissa webbsidor finns det textfält märka med rubriktagg, men som saknar innehåll.
  [WCAG 1.3.1 (A)]
  Tabb-funktion fungerar inte enligt direktivet. [WCAG 2.4.3 (A)] [WCAG 2.4.7 (AA)]


  Hur vi testat webbplatsen

  Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.vuxosthammar.se/yh via olika testverktyg i webbläsaren Google Chrome och Firefox.

  Webbplatsen publicerades 2017-03-07
  Redogörelsen uppdaterades senast 2020-09-23  Kontakta oss

  Rektor

  Magnus Kjellsson

  magnus.kjellsson@osthammar.se

  0173-867 80

  +46-70 860 19 92

  SYV - Studie- och yrkesvägledare

  Ann Dannberg

  ann.dannberg@osthammar.se

  0173-866 53

  +46-70 615 48 01

  Utbildningsledare

  Jan Lind

  jan.lind@osthammar.se

  0173-866 64

  +46-70 623 83 70


  Adress

  Gymnasievägen 1, Gimo

  Vuxenutbildningen, 747 02 Gimo, Sverige

  vuxenutbildningen@osthammar.se

  0173-866 16

  Länkar

  Myndigheten för yrkeshögskolan (öppnas i nytt fönster)

  Vuxenutbildningen (öppnas i nytt fönster)

  Teknikcollege (öppnas i nytt fönster)

  Rutiner för utskrivning och studieavbrott (PDF öppnas i ett nytt fönster)

  Resurser

  It's learning (öppnas i nytt fönster)

  Dexter (öppnas i nytt fönster)