Bild1 Bild2 Bild3

Välkommen till Östhammars kommuns YH-utbildning Östhammar Yh
Processtekniker

Aktuellt


YH-utbildning Processtekniker

Den första omgången av utbildningen startade den 1 oktober 2018 och avslutas i februari 2020.
En ny omgång planeras starta i oktober 2019
Planera gärna för din start redan nu.

Utbildningen genomförs i ett samarbete mellan Vuxenutbildningen
och Gimo utbildnings AB.

Vem är behörig att söka?
Alla med gymnasieexamen/slutbetyg som uppfyller den särskilda behörigheten.

Vad är särskild behörighet?
Alla som har gått El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet, Naturvetenskaps-programmet eller Teknikprogrammet har den särskilda behörigheten. Har du läst ett annat gymnasieprogram, kontakta oss så erbjuder vi kurser som ger dig särskild behörighet.

Arbetsmarknad?
Process- och produktionsföretag i Östhammars kommun och region Uppsala som Sandvik, Forsmark, Holmen paper, Fresenius Kabi och många fler.Kontakta vår studie- och yrkesvägledare Ann Dannberg vid frågor.
ann.dannberg@osthammar.seÅngpanna

YH - Processtekniker


Yrkeshögskoleutbildningen Processtekniker i Gimo är 70 veckor lång.
Första omgången startade den 1 oktober 2018.
En andra omgång planeras att starta i oktober 2019.


Efter avslutad utbildning har du goda möjligheter att få ett arbete inom process- eller produktionsindustrin. Efterfrågan på kompetent personal är redan idag stor och efterfrågan förväntas öka under kommande år.

Traditionellt utgörs processindustrin av företag inom energi-sektorn och inom pappers- och pappersmassa-industrin, men utvecklingen inom tillverkningsindustrin går också mot processtyrd produktion. Därför har du ett brett arbetsfält efter avslutad utbildning.

 • El- och styrteknik
 • 20p
 • Examensarbete
 • 15p
 • Företag och ledarskap
 • 20p
 • Industriella styrsystem
 • 35p
 • Konstruktionsteknik
 • 15p
 • Kraft- och värmeteknik
 • 35p
 • LIA, Lärande i arbete, 1
 • 15p
 • LIA 2
 • 35p
 • LIA 3
 • 30p
 • Processystem 1
 • 20p
 • Processystem 2
 • 25p
 • Projektstyrning och arbetsledning
 • 15p
 • Tillämpad fysik
 • 25p
 • Tillämpad kemi
 • 20p
 • Tillämpad matematik
 • 25p

 • Summa
 • 350p

  1 Yh-poäng motsvarar en dags studier. Det betyder att varje studievecka ger 5 Yh-poäng.
  Behörighetskrav


  För att vara behörig att söka utbildningen behöver du examen eller slutbetyg från gymnasieskolan samt särskild behörighet.


  Har du slutbetyg från el- och energiprogrammet, industritekniska programmet, naturvetenskaps-programmet eller teknikprogrammet så har du särskild behörighet.

  Har du examen eller slutbetyg från annat gymnasieprogram så kan du läsa kurser hos oss för att få särskild behörighet. Kontakta oss, vi hjälper dig.

  Kurser som ger särskild behörighet:

  El- och energiprogrammet
 • Praktisk ellära (100p) och Ellära 1 (100p)

 • Industritekniska programmet
 • Industritekniska processer 1 (100p) och Människan i industrin 1 (100p)

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Fysik 1a (150p)

 • Teknikprogrammet
 • Teknik 1 (150p)

 • Har du godkända betyg i äldre kurser som motsvarar dessa är du också behörig.

  Om du inte har betyg i någon eller några av dessa kurser så kan du fortfarande bli antagen om du har tillgodogjort dig dessa kunskaper på annat sätt.

  Kontakta oss för mer information.  Företag


  Arbetslivet har en central roll i utbildningen. Det är arbetslivets behov av kompetens som styr varje Yh-utbildning.
  Arbetslivet deltar även aktivt i utformandet av varje utbildning.
  I ledningsgruppen för utbildningen är arbetslivets representanter i majoritet och har ordförandeskapet.

  Våra samarbetsföretag:

 • Forsmarks kraftgrupp AB
 • Fresenius Kabi AB
 • Holmen Paper AB
 • Piezomotor Uppsala AB
 • Sandvik Coromant AB
 • Svensk Kärnbränslehantering AB
 • Tierps Järnbruk AB
 • Vattenfall AB, värme Uppsala
 • Österby Gjuteri AB


 • Ansökan


  Information om starten av YH19 i oktober 2019 kommer att läggas ut här på hemsidan i januari 2019.

  Har du frågor nu? Kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

  Yh

  Vad är yrkeshögskolan?

  Myndigheten för yrkeshögskolan är den myndighet som beviljar yrkeshögskole-utbildningar och även har ett tillsynsansvar för dessa.
  Så här beskriver myndigheten sitt uppdrag och sin verksamhet.

  "Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att kompetensförsörja samhället genom att göra det möjligt för arbetsliv och individer att utveckla sin kompetens och synliggöra sina kvalifikationer."

  "Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens. Vår vision är att arbetsliv och individer har den kompetens de behöver för att kunna växa och utvecklas.
  Vi analyserar arbetsmarknadens behov av utildningar inom yrkeshögskolan, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till utbildningsanordnarna. Vi främjar även validering i utbildningarna.

  Vi ansvarar också för frågor som rör vissa utbildningar som ligger utanför yrkeshögskolan - eftergymnasiala konst- och kulturutbildningar som bedrivs av fristående skolor samt tolkutbildningar inom folkbildningen.

  Myndigheten utövar tillsyn och hanterar klagomål på de utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde. Vi granskar även utbildningarnas kvalitet, framställer statistik och följer upp utbildningars resultat.

  Vi är också nationell samordningspunkt för EQF (European Qualifications Framework) som ska göra det lättare att jämföra utbildnings- och yrkeskvalifikationer inom EU."

  Läs mer på Myndigheten för yrkeshögskolan  Om oss


  Utbildningsanordnare är Vuxenutbildningen i Östhammars kommun och
  Gimo utbildnings AB


  Vuxenutbildningen i Östhammars kommun och Gimo utbildnings AB har under lång tid samarbetat kring yrkesutbildningar. Tidigare kring KY-utbildningar och på senare år som utbildningsanordnare av YH-utbildningar med teknisk inriktning gentemot processindustrin och produktionsindustrin.
  Vi har ett väl utvecklat samarbete med näringslivet i regionen, företag där våra studerande även gör sin LIA (lärande i arbete) under utbildningen.
  Kontakta oss

  Rektor

  Magnus Kjellsson

  magnus.kjellsson@osthammar.se

  0173-867 80

  +46-70 860 19 92

  SYV - Studie- och yrkesvägledare

  Ann Dannberg

  ann.dannberg@osthammar.se

  0173-866 53

  +46-70 615 48 01

  Utbildningsledare

  Jan Lind

  jan.lind@osthammar.se

  0173-866 64

  +46-70 623 83 70


  Adress

  Gymnasievägen 1, Gimo

  Vuxenutbildningen, 747 02 Gimo, Sverige

  vuxenutbildningen@osthammar.se

  0173-866 16

  Länkar

  Myndigheten för yrkeshögskolan

  Vuxenutbildningen

  Teknikcollege

  Resurser

  Fronter

  Dexter

  Dokument

  Plan mot kränkande behandling
  Till sidans början