Utbildningen på grundläggande nivå motsvarar studier i den nioåriga grundskolan, men innehållet och undervisningen är anpassade för vuxna. Du kan läsa kurser inom de flesta ämnen som ingår i grundskolan.

Utbildningen förbereder dig dels för att kunna arbeta och delta i samhället och dels för fortsatta studier på gymnasienivå.

Utbildningen anpassas utifrån just dina behov och förutsättningar. Längd, innehåll och studieform kan därför variera.

Grundläggande kurser på plats i Gimo:

  • Matematik
  • Svenska som andraspråk

Grundläggande kurser på plats i Gimo

  • Matematik
  • Svenska som andraspråk
Länk till ansökan

 

Klicka på ovanstående knapp om du vill ansöka till gymnasiala kurser på plats i Gimo.

Klicka sedan på den blåa knappen Sök för att visa utbudet!

 

Du kan även läsa kurser på grundläggande nivå via NTI. Denna undervisning sker då via distans och du hittar mer information samt kursutbud genom att besöka deras hemsida.

Kontakta vår studie- och yrkesvägledare för mer information och inskrivning.

Ladda ner ansökan