Utbildningen anpassas utifrån just dina behov och förutsättningar. Du läser i små grupper och du studerar i din egen takt. Du bestämmer själv vilka mål du ska nå genom dina studier. Varje elev har en individuell studieplan.

Du kan läsa kurser på olika nivåer. Efter avslutad kurs får du intyg eller betyg.

Kontakta vår studie- och yrkesvägledare för mer information och inskrivning.

Ladda ner ansökan