Med start i Gimo vårtermin 2024

Utbildningen ger utmärkta möjligheter till anställning samt behörighet till yrkestiteln undersköterska.

Besök oss gärna på Brukgymnasiets jobb- och utbildningsmässa 28 november (kl. 13-16) så berättar vi mer.

Kontakta vår studie- och yrkesvägledare för mer information och inskrivning.