Är du i behov av ekonomiskt stöd så finns det hjälp att få – både i form av bidrag och lån.

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du ansöka om studiemedel som består av en bidragsdel och en lånedel. Hur stort bidrag och lån du kan få beror på din studietakt.

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få för att läsa på komvux eller folkhögskola.

Hur mycket du får i bidrag och lån bestäms av din studietakt och hur lång din studieperiod är.

Om du önskar ändra din studietakt vänder du dig till din studie- och yrkesvägledare. Du kan förlänga en kurs max två (2) gånger och detta ska meddelas senast en (1) vecka innan kursen tar slut.

Observera att en förlängning av kursen också betyder att studietakten förändras.

För mer information, kontakta

Monica Annersten

Studie- och yrkesvägledare

Telefon 070-615 48 01

e-post monica.annersten@osthammar.se