Vägledning

Vägledning2022-08-19T13:02:39+02:00

Personlig vägledning

Vi hjälper dig med yrkesval, studieplanering och framtidsfrågor.

Hos SYV kan du kan boka tid för enskilt vägledningssamtal för att diskutera yrkesval, studieplanering och framtidsfrågor.

SYV informerar om olika utbildningsvägar, behörigheter och betyg eller hur du på egen hand ska söka information.

Kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

Länkar2022-08-19T08:34:47+02:00
Behörighet och urval2023-12-11T20:05:13+01:00

En vuxen är behörig att delta i kommunal vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret hen fyller 20 år, enligt Skollagens 20 kapitel §11 och §20. Behörig är också den som är yngre om man slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning, enligt Skollagens 20 kapitel §20.

Vid urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande

 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan
 2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan
 3. är eller riskerar att bli arbetslösa,
 4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet

Från och med 1 januari 2017 är det en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola, enligt Skollagens 20 kapitel §11 och §19.

Perioden för utfärdande av slutbetyg är förlängd t.o.m. 30 juni 2025. Kontakta studie- och yrkesvägledare för studieplanering.

Att läsa på distans2022-08-19T11:34:23+02:00

Så här lyckas du med distansstudierna.

Ta tag i studierna på en gång

Många tror att distansstudier är lättare än vanliga studier, när det egentligen är tvärtom. Tänk på att kursens innehåll är detsamma som för kurser på plats, med skillnaden att du pluggar på egen hand. Sätt igång med uppgifterna med en gång kursen har startat och plugga kontinuerligt och strukturerat.

Ge plats åt studierna

Det är vanligt att man jobbar samtidigt som man ska studera. Fundera igenom din situation och ta inte på dig för mycket, har du heltidsjobb, barn och fritidsaktiviteter hinner du inte med att plugga på heltid. Beroende på studievana och förkunskaper är det väldigt olika hur tufft man upplever det. Börja med en liten kurs för att känna efter.

Vill du ha hjälp med ansökan och studieplan tar du kontakt med vår studie- och yrkesvägledare.

Under studierna

När du påbörjat kursen så kommunicerar du med distansutbildaren via en utbildningsplattform.
Du visar din aktivitet på kursen genom att regelbundet logga in i ditt studierum och utföra dina uppgifter enligt planering.

Ändring av studietakt

Om dina studier periodvis är för betungande så kan du antingen ändra studietakt eller göra ett studieuppehåll.

Om du önskar ändra din studietakt vänder du dig till studie- och yrkesvägledaren.

Du kan förlänga en (1) kurs max 2 gånger och detta ska meddelas senast en (1) vecka innan kursen tar slut.

Observera att en förändring av studietakt också kan påverka ersättning från CSN.

Prövning2024-02-06T10:30:43+01:00

Du som är bosatt i Sverige och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning har möjlighet att pröva i alla vuxenutbildningens kurser som det sätts betyg på, inklusive kurser i svenska för invandrare (sfi) och komvuxarbete. Detta gäller även om du redan har ett godkänt betyg på kursen eller komvuxarbetet. Prövning kan du göra i vilken kommun du vill.

Prövning innebär att du själv läser in kursen och tenterar.

Om du tidigare läst kursen vid kommunal vuxenutbildning och fått betyget F så är första prövningen kostnadsfri

Ansökan

Ansökningsperioden öppnar 1 juli och stänger 31 juli.
Beviljade prövningar genomförs under perioden 16 september till och med 16 oktober.

Sökande beviljas max två prövningar per prövningsperiod.

Att studera i annan kommun2023-12-11T20:31:52+01:00

Om du vill studera i en annan kommun än den du är folkbokförd i, måste din ansökan först beredas av din hemkommun.

Gör så här:

 1. Kontakta den utbildningsanordnare där kursen/utbildningen finns och fyll i en ansökan.
 2. Skicka sedan denna ansökning till din hemkommun. Detta kan du göra vi mejl eller per brev.
  Mejl: vuxenutbildningen@osthammar.se
  Postadress: Vuxenutbildningen, 747 02 Gimo, Sverige
 3. Vuxenutbildningen i din hemkommun behandlar sedan ansökan och fattar ett beslut om att stå för utbildningskostnaden eller inte. Detta beslut skickas till den anordnande kommunen.
 4. Den anordnande kommunen beslutar därefter om du antas till utbildningen.

För mer information kontakta studie- och yrkesvägledare.

Studiemedel

Är du i behov av ekonomiskt stöd så finns det hjälp att få – både i form av bidrag och lån.

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du ansöka om studiemedel som består av en bidragsdel och en lånedel. Hur stort bidrag och lån du kan få beror på din studietakt.

Mer om studiemedel

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få för att läsa på komvux eller folkhögskola.

Mer om studiestartsstöd

Hur mycket du får i bidrag och lån bestäms av din studietakt och hur lång din studieperiod är.

Om du önskar ändra din studietakt vänder du dig till din studie- och yrkesvägledare. Du kan förlänga en (1) kurs max två (2) gånger och detta ska meddelas senast en (1) vecka innan kursen tar slut.

Observera att en förlängning av kursen också betyder att studietakten förändras.

Mer om studietakt

Monica Annersten

Studie- och yrkesvägledare

Telefon 070-615 48 01

Till toppen