Personlig vägledning

Vi hjälper dig med yrkesval, studieplanering och framtidsfrågor.

Hos SYV kan du kan boka tid för enskilt vägledningssamtal för att diskutera yrkesval, studieplanering och framtidsfrågor.

SYV informerar om olika utbildningsvägar, behörigheter och betyg eller hur du på egen hand ska söka information.

Kontakta vår studie- och yrkesvägledare:

Monica Annersten

Studie- och yrkesvägledare

Telefon 070-615 48 01

e-post monica.annersten@osthammar.se