Så här lyckas du med distansstudierna

Ta tag i studierna på en gång

Många tror att distansstudier är lättare än vanliga studier, när det egentligen är tvärtom. Tänk på att kursens innehåll är detsamma som för kurser på plats, med skillnaden att du pluggar på egen hand. Sätt igång med uppgifterna med en gång kursen har startat och plugga kontinuerligt och strukturerat.

Ge plats åt studierna

Det är vanligt att man jobbar samtidigt som man ska studera. Fundera igenom din situation och ta inte på dig för mycket, har du heltidsjobb, barn och fritidsaktiviteter hinner du inte med att plugga på heltid. Beroende på studievana och förkunskaper är det väldigt olika hur tufft man upplever det. Börja med en liten kurs för att känna efter.

Under studierna

När du påbörjat kursen så kommunicerar du med distansutbildaren via en utbildningsplattform.
Du visar din aktivitet på kursen genom att regelbundet logga in i ditt studierum och utföra dina uppgifter enligt planering.

Ändring av studietakt

Om dina studier periodvis är för betungande så kan du antingen ändra studietakt eller göra ett studieuppehåll.

Du kan förlänga en kurs högst två (2) gånger och detta ska meddelas senast en (1) vecka innan kursen tar slut.

Observera att en förändring av studietakt också kan påverka ersättning från CSN.

För hjälp med ansökan och studieplan, önskemål om att ändra studietakt mm, kontakta

Monica Annersten

Studie- och yrkesvägledare

Telefon 070-615 48 01

e-post monica.annersten@osthammar.se