SFI är utbildning i svenska för dig som är ny i Sverige eller som bott här en tid men inte har tillräckliga kunskaper i svenska. Du kan kombinera studier på SFI med andra studier, arbete eller praktik. Efter SFI kan du studera svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå.

Genom att läsa SFI och lära dig svenska blir vardagen och inte minst yrkeslivet betydligt enklare.

Kurser och studievägar

Inom sfi finns det fyra kurser (A, B, C och D) och tre studievägar (1, 2 och 3). Alla studievägar är sammanhållna och målgruppsanpassade.

Studieväg 1 riktar sig till elever som har kort eller ingen skolbakgrund. Inom studieväg 1 finns kurserna A, B, C och D.

Studieväg 2 riktar sig till elever vars skolbakgrund är mindre omfattande än motsvarande svensk gymnasieskola. Inom studieväg 2 studerar eleverna i kurs B, C och D.

Studieväg 3 vänder sig till de elever vars skolbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola eller som har deltagit i högskolestudier. Inom studieväg 3 finns kurserna C och D.

För mer information, kontakta

Monica Annersten

Studie- och yrkesvägledare

Telefon 070-615 48 01

e-post monica.annersten@osthammar.se

Ladda ner, skriv ut, fyll i och skicka din ansökan till oss.