Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Kursen ger dig viktig information – för en bra start i Sverige. Kursen ges på plats i Uppsala och är på 100 timmar.

Samhällsorientering för nyanlända Uppsala län

Se informationsfilm om Samhällsorientering

Filmen är tillgängligt på sex språk: arabiskaengelska, persiskasomaliskasvenska och tigrinska.

Vem kan gå kursen?

Samhällsorienteringen (SO) är för dig som är mellan 18 och 64 år, ny i Sverige och har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare (och folkbokfördes i en kommun för första gången efter 1 maj 2013). Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du får lyssna, fråga och diskutera.

Kursen är gratis!

Samhällsorientering erbjuds inte till dig som är:

  • medborgare i ett EES-land eller Schweiz
  • gymnasiestuderande
  • arbetskraftsinvandrare
  • gäststuderande/gästforskare.