Bild från KVV-labbet Bild från KVV-labbet Bild från KVV-labbet Bild från KVV-labbet

Östhammars kommuns logga

Välkomna till KVV-laboratoriet i Östhammars kommun

Energilaboratoriet i Gimo, RoslagenOm laboratoriet

Bild från KVV-labbet

KVV-laboratoriet i Gimo, Östhammars kommun


I Gimo har industri och kommun i samarbete byggt upp en laborativ miljö för processteknisk utbildning.
Laboratoriet erbjuder utrustning för övningar inom kraft- och värmeteknik, mät- och reglerteknik samt styr- och reglerteknik.
Vi erbjuder ett antal olika färdiga utbildningar men skräddarsyr också gärna utbildningar som passar just er.

Välkomna till KVV-laboratoriet


Utrustning - laborationer

Bild från KVV-labbet


Tryckmätning med DP transmitter


Bild från KVV-labbet
 • Injustering av mätområde
 • Konfigurering av mätgivare

Flödesmätning med strypskiva


Bild från KVV-labbet
 • Signalkarakteristik från flödesmätning med strypskiva
 • Linjärisering av mätområde
 • Injustering av mätområde
 • Signalomvandling
 • Konfigurering med Hartkommunikator
 • Programmering via Hartkommunikator

Nivåmätning med DP transmitter


UV603b i KVV-labbet
 • Injustering av mätområde
 • Skalning av signal
 • Konfigurering av mätgivare

I/P-omvandling


UV604 i KVV-labbet
 • Injustering av I/P-omvandlare

Temperaturmätning luftflöde


UV606a i KVV-labbet
 • Olika mätgivare PT och termoelement
 • Skillnader i mätgivarens utförande
 • Signalomvandling
 • Konfigurering av mätvärdesomvandlare
 • 2, 3 & 4 trådskoppling

Temperaturmätning


UV606b i KVV-labbet
 • Inkoppling mätgivare
 • PT-element och Termoelement
 • Olika givares tidskonstant

Nivå- och flödesreglering


UV151f i KVV-labbet
 • Konstantreglering nivå enkapacitiv
 • Konstantreglering nivå tvåkapacitiv
 • Dötider (givare, process & ställdon)
 • Laststörning, energistörning
 • Signalbrus
 • Filterdämpning
 • Optimeringsmetoder
 • Flödesreglering
 • Inställning via Hmi eller grafiskt gränssnitt

Reglerövning med interagerande processer


UV300f i KVV-labbet
 • Reglering med flera interagerande processer
 • Konstantreglering (nivå och tryck)
 • Optimering vid lastförändring och ändring av tillförd energi (gasoltryck)
 • Träning på olika optimeringsmetoder
 • Träning på hur olika reglerkretsar påverkar varandra
 • Reglering med framkoppling
 • Reglering med kaskadkoppling
 • Mätning av verkningsgrader
 • Energimätning
 • Konstantreglering med ångturbin
 • Reglering framkoppling med ångturbin


Utbildning

Våra utbildningar


Vi erbjuder kurser inom Process-, mät- och reglerteknik för automation och drift. Även kurser inom konstruktion som rör val och installation av givare, mät- och styrdon, samt strategier för process- och reglerteknik.


Hör av er till oss för detaljerad information och offerter.

Tillgänglighet för www.vuxosthammar.se/kvv


Vuxenutbildningen i Östhammars kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.vuxosthammar.se/kvv uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.
Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.


Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.vuxosthammar.se/kvv som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på vuxenutbildningen@osthammar.se


Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så meddela oss så att vi får veta att problemet finns.
Kontakta oss på vuxenutbildningen@osthammar.se
Ytterligare kontaktinformation finner du på www.vuxosthammar.se


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Myndigheten för digital förvaltning (öppnas i nytt fönster)


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.


Innehåll som inte är tillgängligt

På vissa webbsidor finns tabeller där innehållet har formaterats med HTML. [WCAG 1.3.1 (A)]
På vissa webbsidor finns det textfält märka med rubriktagg, men som saknar innehåll.
[WCAG 1.3.1 (A)]
Tabb-funktion fungerar inte enligt direktivet. [WCAG 2.4.3 (A)] [WCAG 2.4.7 (AA)]


Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.vuxosthammar.se/yh via olika testverktyg i webbläsaren Google Chrome och Firefox.
Webbplatsen publicerades 2017-03-07


Redogörelsen uppdaterades senast 2020-09-23Karta - här finns vi.

Karta till KVV-labbet

Kontakt

Bild från KVV-labbet
Kontakta oss

Adress

Besöksadress: Gymnasievägen 1, Gimo

Postadress: KVV-laboratoriet, Vuxenutbildningen, 747 02 Gimo, Sverige

+46-173 86664, +46-70 623 83 70

vuxenutbildningen@osthammar.se