Framtidssäker kompetens

Högklassig processteknisk utbildning med hjälp av riktiga processer

I Gimo har industrin tillsammans med kommunen byggt upp en laborativ miljö för utbildning med verkliga processer. Laboratoriet fokuserar på kraft, värme och ventilation samt styr- och reglerteknik med komplett utrustning.

Här ges möjlighet för företag och utbildningsanordnare att hyra laboratoriet för både gymnasie- och högskoleutbildning samt intern företagsutbildning.

För att ta del av priser samt boka tid i den laborativa miljön, vänligen kontakta rektor för Vuxenutbildningen i Östhammars kommun.

Några som använt våra utbildningar

Vi erbjuder kurser inom process-, mät- och reglerteknik för automation och drift. Även kurser inom konstruktion som rör val och installation av givare, mät- och styrdon, samt strategier för process- och reglerteknik.

 • Praktisk processreglering – på grundläggande och avancerad nivå
 • Analys och optimering av reglerkretsar
 • Reglerkretsen
 • Reglerstrategi
 • Mätteknik
 • Givare och styrdon
 • Givare och reglerventiler

Kontakta oss för detaljerad information och offerter.

Tryckmätning med DP transmitter

 • Injustering av mätområde
 • Konfigurering av mätgivare
 • Signalkarakteristik från flödesmätning med strypskiva
 • Linjärisering av mätområde
 • Injustering av mätområde
 • Signalomvandling
 • Konfigurering med Hartkommunikator
 • Programmering via Hartkommunikator

Flödesmätning med strypskiva

Magnus Kjellsson

Rektor

Telefon 070-860 19 92

e-post magnus.kjellsson@osthammar.se