Nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet.

Utbildningen ger utmärkta möjligheter till anställning samt behörighet till yrkestiteln undersköterska.

Information inför utbildningsstart

 • Utbildningen startar på måndag den 8:e januari 2024 kl. 14:00 i Sal T06
 • För er som söker studiemedel från CSN så startar vårterminen den 8:e januari och slutar fredag den 24:e maj
 • Kurslitteratur införskaffar ni själva (se nedan)

Utbildningens mål

Utbildningen avser att ge eleven

 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, medicinska uppgifter, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter
 • kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning
 • kunskaper om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter
 • kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan
 • kunskaper om vårdens och omsorgens historiska utveckling
 • förmåga att granska och föreslå förändringar inom verksamhetsområdet
 • förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar
 • kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Nationella kurser i den sammanhållna yrkesutbildningen

Vårtermin 2024

måndag 8 januari – fredag 24 maj 2024

Kurs Kurskod Poäng Litteratur
Anatomi och fysiologi 1 ANOANA01 50 Christensen, Ohlsén
Sanoma Utbildning, ISBN 9789152362259
Ergonomi HALERG0 100 Zegarra Willquist, Eweson
Gleerups, ISBN 9789140697165
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01 100 Bäcklinder Setterlund, Larsson
Gleerups, ISBN 9789151104485
Orienteringskurs, yrkessvenska KGYORI11F 50
Omvårdnad 1 OMVOMV01 100 Bengtsson, Christidis, Lundström, Stenlund
Gleerups, ISBN 9789151106410
Social omsorg 1 SOASOC01 100 Hurtig
Sanoma Utbildning, ISBN 9789152357729
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 SVESVE01 / SVASVA01 100 Anges senare

Hösttermin 2024

måndag 19 augusti – fredag 20 december 2024

Kurs Kurskod Poäng Litteratur
Gerontologi och geriatrik GERGER0 100 Lindqvist
Gleerups, ISBN 9789151104454
Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01 100 Bengtsson, Cristidis, Lundström, Stenlund
Gleerups, ISBN 9789151106458
Orienteringskurs, yrkessvenska KGYORI11F 50
Omvårdnad 2 OMVOMV02 100 Bengtsson, Christidis, Lundström, Stenlund
Gleerups, ISBN 9789151106427
Psykologi 1 PSKPSY01 50 Cronlund, Bernerson
Sanoma Utbildning, ISBN 9789152325827
Psykiatri 1 PSYPSY01 100 Göransson
Sanoma Utbildning, ISBN 9789152361641
Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 50 Anges senare

Vårtermin 2025

måndag 6 januari – fredag 23 maj 2025

Kurs Kurskod Poäng Litteratur
Anatomi och fysiologi 2 ANOANA02 50 Christensen, Ohlsén
Sanoma Utbildning, ISBN 9789152357385
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 FUTFUN02 100 Larsson, Bäcklinder Zetterlund
Gleerups, ISBN 9789151104492
Hälso- och sjukvård 2 HAOHAL02 100 Bengtsson, Cristidis, Lundström, Stenlund
Gleerups, ISBN 9789151106465
Psykiatri 2 PSYPSK02 100 Andersson-Höglund, Hedman-Ahlström
Sanoma Utbildning, ISBN 9789152357200
Social omsorg 2 SOASOC02 100 Hurtig
Sanoma Utbildning, ISBN 9789152361658
Vård och omsorg – specialisering VADVAD00S 100 Kursböckerna Omvårdnad 2 samt Hälso- och sjukvård 2
Se ovan