Med start i Gimo vårtermin 2024

Yrkespaket med kurser från industritekniska programmet utformat för arbete som svetsare både nationellt och internationellt.

Idag råder det en stor efterfrågan på duktiga svetsare i närområdet och i andra kommuner och län!

Kontakta vår studie- och yrkesvägledare för mer information och inskrivning.