Prövning innebär att du själv läser in kursen och tenterar. Du som är bosatt i Sverige och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning har möjlighet att pröva i alla vuxenutbildningens kurser som det sätts betyg på, inklusive kurser i svenska för invandrare (sfi) och komvuxarbete.

Detta gäller även om du redan har ett godkänt betyg på kursen eller komvuxarbetet. Prövning kan du göra i vilken kommun du vill.

Om du tidigare läst kursen vid kommunal vuxenutbildning och fått betyget F så är prövningen kostnadsfri.

Ansökningsperioden

Ansökningsperioden till hösten 2024 öppnar 1 juli och stänger 31 juli.

Sökande beviljas max två prövningar per prövningsperiod:

  • måndag 16 september till och med fredag 4 oktober, och/eller
  • måndag 7 oktober till och med fredag 25 oktober

Kostnader

500 kr per kurs

Betalning

Beloppet betalas in på Östhammars kommunens bankgironummer: 233-1361

Ange i meddelandefältet: 690100 Prövning samt ditt fullständiga namn

Prövningen betalas efter du har fått bekräftelse på att du beviljas prövningen hos Vuxenutbildningen i Östhammars kommun. Prövningen måste vara betald senast två (2) veckor innan startdatumet för att prövningen ska få genomföras.

För mer information, kontakta

Monica Annersten

Studie- och yrkesvägledare

Telefon 070-615 48 01

e-post monica.annersten@osthammar.se