På gymnasial nivå kan du läsa och kombinera fristående kurser eller välja ett förutbestämt kurspaket. Det finns flera möjligheter att anpassa din utbildning så att du kan kombinera den med arbete eller annan sysselsättning. Studierna förbereder dig antingen för arbete eller vidare studier.

Utbildningen anpassas utifrån just dina behov och förutsättningar. Längd, innehåll och studieform kan därför variera.

Gymnasiala yrkesutbildningar på plats i Gimo där ny start sker efter varje avslutad utbildningsomgång:

Du kan även läsa kurser på gymnasial nivå via NTI. Denna undervisning sker då på distans.

Du kan även läsa kurser och yrkesutbildningar på gymnasial nivå via KUI. Denna undervisning sker då på distans.

För mer information, kontakta

Monica Annersten

Studie- och yrkesvägledare

Telefon 070-615 48 01

e-post monica.annersten@osthammar.se