Nationellt yrkespaket med kurser från el- och energiprogrammet utformat för arbete med installation, underhåll och service inom det eltekniska området.

Idag råder det en stor efterfrågan på duktiga elektriker i närområdet och i andra kommuner och län!

Information inför utbildningsstart

 • För dig som söker studiemedel från CSN så startar höstterminen måndag 19 augusti och slutar fredag 20 december
 • Du ska ha tillgång till en dator med Windows (en Mac/iPad fungerar inte) och den ska du ta med till kursstarten
 • Du ska själv införskaffa arbetskläder som ska användas i skolan och på praktik; information om det följer
 • Du ska ordna APL-plats (praktikplats) själv; en lista med företag du kan höra av dig till tillhandahålls
 • Kurslitteratur införskaffar du själva innan kursstart (se nedan)

Utbildningens mål

Utbildningen avser att ge eleven

 • fördjupade kunskaper om ellära, elsäkerhet och om de säkerhetskrav som gäller för elinstallationer
 • förmåga att självständigt installera, underhålla och reparera elanläggningar
 • kunskaper om komponenter, material och metoder enligt standarder och myndighetskrav
 • förmåga att välja och använda rätt verktyg och material i arbetet
 • förmåga att arbeta med utgångspunkt från ritningar med tillhörande handlingar
 • kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området
 • förmåga att arbeta elsäkert och ergonomiskt

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

För att uppnå möjlighet till certifiering enligt Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY) behöver utbildningen kompletteras med gymnasiearbete, 100 poäng.

Efter yrkespaketet följer färdigutbildning på ett företag inom branschen. Färdigutbildningen erhålls genom en anställning i ett installationsföretag och under tiden utgår lärlingslön enligt gällande avtal. Den som genomgått yrkespaketet måste själv söka anställning som lärling. Enligt gällande yrkesutbildningsavtal kan certifikat erhållas efter 1600 timmar som lärling.

Elsäkerhetsverkets krav för begränsad auktorisation (B) innebär att kurserna Praktisk ellära och Elkraftteknik ska ha genomgåtts med godkänt resultat samt minst totalt två års praktisk erfarenhet av elinstallationsarbete i elinstallationsföretag eller annat arbete med el. Ansökan om auktorisation görs till Elsäkerhetsverket.

Nationella kurser i den sammanhållna yrkesutbildningen

Hösttermin 2024

måndag 19 augusti – fredag 20 december 2024

Kurs Kurskod Poäng Litteratur
Datorteknik 1a DAODAT01a 100 Meta Dator- och kommunikationsteknik, faktabok 2:a upplaga
Gleerups, ISBN 9789151100760
Meta Dator- och kommunikationsteknik, instuderingsuppgifter 2:a upplaga
Gleerups, ISBN 9789151100777
Energiteknik 1 ENEENE01 100 Meta Energiteknik 1, faktabok 2:a upplaga
Gleerups, ISBN 9789151106731
Meta Energiteknik 1, instuderingsuppgifter 2:a upplaga
Gleerups, ISBN 9789151106724
Mekatronik 1 MEKMEK01 100 Meta Mekatronik 1, faktabok 2:a upplaga
Gleerups, ISBN 9789140675026
Meta Mekatronik 1, instuderingsuppgifter 2:a upplaga
Gleerups, ISBN 9789140675019
Elinstallationer INSELIO 100 Meta Elinstallation, faktabok
Gleerups, ISBN 9789140668622
Meta Elinstallation, övningsbok 2:a upplaga
Gleerups, ISBN 9789140686282
Elmotorstyrning *) INSELS0 200 Motorstyrning, faktabok 2:a upplaga
PEALLKONSULT, ISBN 9789189259119
Motorstyrning, övningsbok 2:a upplaga
PEALLKONSULT, ISBN 9789189259126

Vårtermin 2025

måndag 6 januari – fredag 23 maj 2025

Kurs Kurskod Poäng Litteratur
Kommunikationsnät 1 INSKOM01 100 Kommunikationsnät 1, faktabok
Gleerups, ISBN 9789140679000
Elkraftteknik ERLELF0 100 Elkraftteknik, faktabok
Gleerups, ISBN 9789140684493Elkraftteknik, instuderingsuppgifter
Gleerups, ISBN 9789140684509
Belysningsteknik INSBES0 100 Belysningsteknik, faktabok
PEALLKONSULT, ISBN 9789189259188Belysningsteknik, övningsbok
PEALLKONSULT, ISBN 9789189259195
Fastighetsautomation 1 FAIFAS01 100 Fastighetsautomation
insu, artikelnummer 7248
Elektromekanik *) ELRELK0 100 Elektromekanik, faktabok
Gleerups, ISBN 9789151103860Elektromekanik, instuderingsuppgifter
Gleerups, ISBN 9789140675002
Servicekunskap 1 *) FÖSSEV01 100 Lånas av skolan

Hösttermin 2025

måndag 18 augusti – fredag 19 december 2025

Kurs Kurskod Poäng Litteratur
Komvuxarbete inom yrkesområdet el och energi (Praktik) KVAREE 100
Praktisk ellära ELLPRAO 100
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem LARLAM0 100 Övervaknings- och säkerhetssystem, faktabok
Athena lär, ISBN 9789188816108Övervaknings- och säkerhetssystem, övningsbok
Athena lär, ISBN 9789188816115

*) Betygsättning sker hösttermin 2025

På den sidan som öppnas:

 • Fyll i elektriker eller ecy i fältet under Sök utbildning
 • Klicka sedan på den blåa knappen Sök

För mer information, kontakta

Monica Annersten

Studie- och yrkesvägledare

Telefon 070-615 48 01

e-post monica.annersten@osthammar.se