Om du vill studera i en annan kommun än den du är folkbokförd i, måste din ansökan först beredas av din hemkommun.

Gör så här:

  1. Kontakta den utbildningsanordnare där kursen/utbildningen finns och fyll i en ansökan.
  2. Skicka sedan denna ansökning till Östhammars kommun. Detta kan du göra vi mejl eller per brev.
    Mejladress: vuxenutbildningen@osthammar.se
    Postadress: Vuxenutbildningen, 747 02 Gimo, Sverige
  3. Vuxenutbildningen i Östhammars kommun behandlar sedan ansökan och fattar ett beslut om att stå för utbildningskostnaden eller inte. Detta beslut skickas till den anordnande kommunen.
  4. Den anordnande kommunen beslutar därefter om du antas till utbildningen eller ej.

För mer information, kontakta

Monica Annersten

Studie- och yrkesvägledare

Telefon 070-615 48 01

e-post monica.annersten@osthammar.se