Nationellt yrkespaket med kurser från industritekniska programmet utformat för arbete som svetsare både nationellt och internationellt.

Idag råder det en stor efterfrågan på duktiga svetsare i närområdet och i andra kommuner och län!

Information inför utbildningsstart

 • Utbildningen startar på onsdag den 10:e januari 2024 kl. 8:45 i Sal B01
 • För er som söker studiemedel från CSN så startar vårterminen den 8:e januari och slutar fredag den 24:e maj
 • Gällande arbetskläder kommer skolan att förse er med overall, handskar och hörselproppar
 • Skyddsskor är ett krav och dessa behöver ni införskaffa själva
 • Kurslitteratur införskaffar ni själva (se nedan)

Utbildningens mål

Utbildningen avser att ge eleven

 • förmåga att arbeta med olika svetstekniker och plåtbearbetning samt tillhörande arbetsmoment
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom det industritekniska området svetsteknik
 • förmåga att arbeta med kvalitetssäkring för produktion och färdig produkt
 • kunskaper om hur val av material, metod och teknik påverkar resultat, utrustning, förbrukning av råvaror och energi
 • kunskaper om helheten i den industriella verksamheten och färdigheter i att delta i produkt- och produktionsplanering samt i produktionen
 • förmåga att lösa problem och möta förändringar inom yrkeslivet
 • förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande
 • kunskaper om arbetets organisation och systematiskt arbetsmiljöarbete samt förmåga att arbeta säkert
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess

Övrigt

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser samt ett gymnasie- eller komvuxarbete.

Nationella kurser i den sammanhållna yrkesutbildningen

Vårtermin 2024

måndag 8 januari – fredag 24 maj 2024

Kurs Kurskod Poäng Litteratur
Människan i industrin 1 MÄIMÄN01 100
Produktionsutrustning 1 PRUPRD01S 100
Kälsvets 1 (MMA) SAAKÄL01S 100 Bågsvetsning MMA Arbetsbok, Författare: Thomas Hällman, ISBN: 9789147019335
Svets Grund SAASVT0 100 Grundläggande svetsning, Författare: Thomas Hällman, ISBN: 9789147106936
Tillverkningsunderlag 1 TILTIL01 100 Ritningsläsning Grundkurs Fakta, Författare: Frank Eriksson, ISBN: 9789147069026

Ritningsläsning Grundkurs Övningsbok, Författare: Frank Eriksson, ISBN: 9789147069033

Hösttermin 2024

måndag 19 augusti – fredag 20 december 2024

Kurs Kurskod Poäng Litteratur
Materialkunskap 1 MAEMAT01 100 Fakta om material, Författare: Staffan Mattson, ISBN: 9789147018215

Fakta om material övningsbok, Författare: Staffan Mattson, ISBN: 9789147018222

Kälsvets 1 (MIG/MAG) SAAKÄL01S2 100 Bågsvetsning MAG Arbetsbok, Författare: Thomas Hällman, ISBN: 9789147019328
Kälsvets 1 (TIG) SAAKÄL01S3 100 Bågsvetsning TIG Arbetsbok, Författare: Thomas Hällman, ISBN: 9789147019342
Kälsvets 2 (en av metoderna MMA, MIG/MAG eller TIG) SAAKÄL02S 100

Vårtermin 2025

måndag 6 januari – fredag 23 maj 2025

Kurs Kurskod Poäng Litteratur
Kälsvets 2 (valfri metod) SAAKÄL02S2 100
Stumsvets 1 (valfri metod) SAASTU01S 100
Stumsvets 2 (valfri metod) SAASTU02S 100
Stumsvets 1 (valfri metod) SAASTU01S2 100
Stumsvets 2 (valfri metod) SAASTU02S2 100