Litteraturlista för vuxenutbildningen 2024

Matematik Gymnasial

Matematik 1a:                           

Matematik 5000+ 1a Gul Alfredsson/Heikne/Lennermo Selin, Natur och Kultur  ISBN: 978-91-27-46015-7

Alternativa böcker:
Matematik 5000+ 1abc Vux Alfredsson/Bodemyr/Heikne Natur o Kultur  ISBN: 978-91-27-46177-2 

Matematik 5000+ 1a Röd Alfredsson/Heikne/Lennermo Selin, Natur och Kultur  ISBN: 978-91-27-46008-9

Digital version av någon kursbok fungerar också

OBS! Gamla böcker såsom Matematik 5000 1a fungerar inte, då de är anpassade efter den gamla kursplanen.

Matematik 1b:                           

Matematik 5000+ 1abc Vux Alfredsson/Bodemyr/Heikne Natur o Kultur  ISBN: 978-91-27-46177-2

Alternativ bok:
Matematik 5000+ 1b Alfredsson/Heikne, Natur och Kultur  ISBN: 978-91-27-45529-0

Digital version av någon kursbok fungerar också

OBS! Gamla böcker såsom Matematik 5000 1b fungerar inte, då de är anpassade efter den gamla kursplanen.

Matematik 1c:                            

Matematik 5000+ 1abc Vux Alfredsson/Bodemyr/Heikne Natur o Kultur  ISBN: 978-91-27-46177-2

Alternativ bok:
Matematik 5000+ 1c Alfredsson/Bodemyr/Heikne, Natur och Kultur  ISBN: 978-91-27-46056-0

Digital version av någon kursbok fungerar också

OBS! Gamla böcker såsom Matematik 5000 1c fungerar inte, då de är anpassade efter den gamla kursplanen.

Matematik 2a:                           

Matematik 5000+ 2a Alfredsson/Heikne mfl. Natur och Kultur  ISBN: 978-91-27-46269-4

Alternativ bok:
Matematik 5000+ 2abc Alfredsson/Heikne mfl. Natur och Kultur  ISBN:  978-91-27-46267-0

Digital eller interaktiv version av någon kursbok fungerar också

OBS! Gamla böcker såsom Matematik 5000 2a fungerar inte, då de är anpassade efter den gamla kursplanen.

 Matematik 2b:

Matematik 5000+ 2b Alfredsson/Heikne mfl. Natur och Kultur  ISBN:  978-91-27-46085-0

Alternativ bok:
Matematik 5000+ 2abc Alfredsson/Heikne mfl. Natur och Kultur  ISBN:  978-91-27-46267-0

Digital eller interaktiv version av någon kursbok fungerar också

Matematik 2c:                            

Matematik 5000+ 2c Alfredsson/Heikne mfl. Natur och Kultur  ISBN:  978-91-27-46057-7

Alternativ bok:
Matematik 5000+ 2abc Alfredsson/Heikne mfl. Natur och Kultur  ISBN:  978-91-27-46267-0

Digital eller interaktiv version av någon kursbok fungerar också

Matematik 3b:

Matematik 5000+ 3b Alfredsson/Heikne mfl. Natur och Kultur  ISBN: 978-91-27-46377-6

Alternativa böcker:
Matematik 5000+ 3bc Alfredsson/Heikne mfl. Natur och Kultur  ISBN: 978-91-27-46381-3

(Matematik 5000 3bc Vux, Matematik 5000 3b vux samt digitala eller interaktiva böcker av motsvarande fungerar också)

Matematik 3c:

Matematik 5000+ 3c  Alfredsson/Heikne mfl. Natur & Kultur  ISBN: 978-91-27-45528-3

Alternativ bok:
Matematik 5000+ 3bc Alfredsson/Heikne mfl. Natur och Kultur  ISBN: 978-91-27-46381-3

(Matematik 5000+ 3c basåret, Matematik 5000 3c, Matematik 5000 3bc vux, Matematik 5000 3c Basåret samt digitala interaktiva böcker av motsvarande fungerar också)

Matematik Grundläggande

Matematik Delkurs 1 & 2:

CordaNova Delkurs 1 och 2 Danielsson/Gabrielsson mfl. Gleerups  ISBN: 978-91-511-0204-7

Matematik Delkurs 3:

CordaNova Delkurs 3 Danielsson/Gabrielsson mfl. Gleerups  ISBN: 978-91-511-0205-4

Matematik Delkurs 4:

CordaNova Delkurs 4 Danielsson/Gabrielsson mfl. Gleerups  ISBN: 978-91-511-0206-1

  

Svenska som andraspråk Grund

Delkurs 1, 2, 3 och 4

Språkgrunden, 2 upplagan, Lena Thunberg Studentlitteratur ISBN 978-91-44-12305-9.

Utöver boken förväntas du som elev läsa olika texter som läraren tillhandahåller.