I mån av tid tar vi emot elever som är folkbokförda i Östhammars kommun för externa tentamina.

Förfrågan skickas till vuxenutbildningen@osthammar.se, med uppgifter om:

  • namn
  • personnummer
  • e-postadress
  • folkbokföringsadress
  • lärosäte
  • ansvarig lärare och
  • tid för tentamen.

Vi vill ha förfrågan senast en månad före tentamen.