Till hösten bytas till ny kurslitteratur för samtliga delkurser matematik grundläggande nivå:

  • Matematik Delkurs 1 & 2: Matematik grundvux delkurs 1 och 2, Undvall/Melin/Johnson/Welén mfl, Liber, ISBN: 978-91-47-12549-4
  • Matematik Delkurs 3: Matematik grundvux delkurs 3, Undvall/Melin/Johnson/Welén mfl, Liber, ISBN: 978-91-47-12551-7
  • Matematik Delkurs 4: Matematik grundvux delkurs 4, Undvall/Melin/Johnson/Welén mfl, Liber, ISBN: 978-91-47-12552-4